Volume 27 (1981) - Issue 4

Kollár, B., Líška, E., Kováč, K.
Effect of various soil tillage methods on the intensity of cellulose decomposition in soil.
Vplyv rôznych spôsobov obrábania pôdy na intenzitu rozkladu celulózy v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 273-283.

Tkáč, J.
Effect of different irrigation regimes on soil water economy and grain maize yield.
Vplyv rozdielnych závlahových režimov na hospodárenie pôdnou vodou a na výšku úrody kukurice na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 284-292.

Tóth, J., Veselský, L.
Effect o Aminex on the content of some free amino acids in spring barley plants.
Vplyv Aminexu na obsah niektorých voľných aminokyselín v rastlinách jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 293-302.

Brabcová, M.
Effect of after-harvest remains on the water regime of serozem humus horizon.
Vplyv pozberových zvyškov na vodný režim humusového horizontu hnedozeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 303-309.

Staňová, A., Vitteková, J.
Effect of herbicide combinations of atrazine with cyanazine and metolachlorine.
Účinok herbicídnych kombinácií atrazínu s cyanazínom a metolachlórom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 310-320.

Čapek, M., Čepelák, J.
List of parasites bred from insect pests. Part VII. Tachinidae and sarcophagidae.
Zozanm parazitov dochovaných z hmyzích škodcov. VII. Tachíny a mäsiarky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 321-332.

Timko, L., Brod, R.
The results of commercial crossing of the Slovak Pinzgau cattle with specialized meat-type Limousine Breed.
Výsledky úžitkového kríženia slovenského pinzgauského dobytka so špecializovaným mäsovým plemenom Limousine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 333-342.

Proving of extent and isolation of adverse effects of the toxic fluorosis of animals by biochemical methods.
Čikovský, L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 4, pp. 343-349

Top