Volume 40 (1994) - Issue 4

Okenka, I.
Simulation model of irrigation system.
Simulačný model závlahovej sústavy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 241-248.

Sloboda, A.
Technological properties, principles and requirement for pea harvesting.
Technologické vlastnosti, zásady a požiadavky na kosenie hrachu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 249-262.

Torma, S.
Reciprocal relationship of different forms of soil potassium in stagno-gleyc cambisol.
Vzájomný vzťah rôznych foriem pôdneho draslíka v kambizemi pseudoglejovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 263-271.

Ochodnická, K., Margetínová, J., Palanská, O.
Influence of live weight and age on chemical composition and quality of meat in lambs and ewes of tsigai breed.
Vplyv živej hmotnosti a veku na chemické zloženie a kvalitu mäsa jahniat a oviec plemena cigája.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 272-282.

Maraček, I., Solti, L., Choma, J., Barna-Vetró, I., Wolfling, A., Hendrichovský, V.
Serum progesterone levels after biotechnical control of oestrus and ovulation in sheep.
Sérové hladiny progesterónu po biotechnickom riadení estru a ovulácie oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 283-293.

Angelovičová, M., Kredatus, Š.
Utilization of calcium and phosphorus from feeding mixtures with triticale in making egg shell of laying hens.
Utilizácia vápnika a fosforu z kŕmnych zmesí s tritikale pri tvorbe vajcovej škrupiny sliepok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 294-303.

Grznár, M.
Demand and market equilibrium in foodstuff industry.
Dopyt a trhová rovnováha v potravinovom hospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 304-316.

Top