Volume 29 (1983) - Issue 12

Babušík, P., Majerčiak, P.
Fertilizing capacity of fresh and frozen boar ejaculates according to the penetration test.
Fertilizačná kapacita čerstvého a zmrazeného kančieho ejakulátu zistená testom pentrácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 12, pp. 1061-1070.

Kliment, J., Šťastný, P.
Effect of estrus snychronization in herifers on their subsequent reproduction.
Vplyv synchronizácie ruje jalovíc na ich ďalšiu reprodukciu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 12, pp. 1071-1077.

Kliment, J., Šťastný, P.
Utilizaion of the metabolic test in the synchronization of estrus in heifers.
Využitie metabolického testu pri synchronizácii ruje jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 12, pp. 1078-1085.

Pivko, J., Tománek, M., Majerčiak, P.
The rate of bovine ova after superovulation morphological picture.
Osud bovinných vajíčok po superovulácii - morfologický obraz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 12, pp. 1086-1091.

Arendarčik, J., Molnárová, M., Tokoš, M.
Stimulation of sheep ovaries, production of ova, speed of their displacement and localization in the sexual tract, trypsin-inhibiting activity (Tia) in plasma and cervical mucus.
Stimulácia ovárií oviec, produkcia vajíčok, rýchlosť ich postupu a lokalizácia v pohlavnom trakte, trypsín inhibujúca aktivia (Tia) v plazme a cervikálnom hliene.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 12, pp. 1092-1103.

Top