Volume 12 (1966) - Issue 5

Malík, J.
Agricultural lagre-scale production and sheep.
Poľnohospodárska veľkovýroba a ovce.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 325-327.

Mišiga, S.
Investigation of fungicides used in the control of powdery mildews. II. the results of the comparative experiments with dinocap and binapacryl.
Prieskum fungicídov proti múčnatkám II. výsleky porovnávacích pokusov s dinocapom a binapacrylom.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 328-340.

Kandera, J.
Influence of the residual effect of NK fertilizing and equivalent P2O5 rations on the yields of the red clover hay.
Vplyv reziduálneho pôsobenia NK hnojenia a ekvivalentných dávok P2O5 na úrodu sena ďateliny lúčnej.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 341-348.

Krajčovič, V., Vološin, J.
Making use of clover-glass mixtures in a warm and arid climatic region.
Uplatnenie ďatelinotrávnych miešaniek v teplej suchej klimatickej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 349-362.

Majerčiak, P., Poltársky, J., Vilímek, L.
Influence of mechanical strain of pigs on the formation of muscles and fat deposition in a carcass half.
Vplyv mechanického namáhania ošípaných na tvorbu svalstva a ukladanie tuku v jatočnej polovičke.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 363-372.

Gajdošík, M., Gyarmathy, E.
Influence of age on relative wool production with sheep of the cigaj breed.
Vplyv veku na relatívnu produkciu vlny u oviec plemena cigája.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 373-378.

Zvara, J., Lopatník, J.
The question of ploughing under straw.
Problémy zaorávania slamy.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp. 379-385.

Hubinský, J., Hubinský, J.
Agricultural large-scale enterprise in Nitra.
Poľnohospodársky veľkozávod v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 5, pp.386-392.

Top