Volume 5 (1958) - Issue 6

Antal, J.
Einfluss des lebendgewichtes auf die milch - und fettlestung beim simentaler und pinzgauer rind.
Vplyv živej váhy na produkciu mlieka a tuku u simenského a pinzgauského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1069-1087.

Arbatskaja, H.
Die naturliche feinde des weissen bärenspinners (I).
Prirodzení nepriatelia spriadača amerického (Hyphantria cunea Drury) I.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1088-1104.

Plesník, J.
Anderungen in der milchzusammensetzung während des melkens im verlaufe des tages unde laktation und korrelationen in der milchzusammensetzung beim simentalerschlag (IV).
Zmeny v zložení mlieka počas dojenia, v priebehu dňa a laktácie a korelácie v zložení mlieka u simenského dobytka (IV).
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1105-1118.

Svoboda, A.; Hanuščálková, H.; Pustówska, V.
Biometrisches studium des skeletts bei dreimonatigen hähnchen - kreuzlichen Weiss Leghorn x Rhode Island.
Biometrika skeletu trojmesačných kohútikov -krížencov Leghorn biely x Rhode island.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1119-1137.

Sakala, J.; Tureček, K.
Eine objektive verwertung der verschidenen resistenzmethoden von spermien.
Objektívne zhodnotenie rôznych skúšok rezistencie spermií.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1138-1150.

Králiková, K.
The ring-spot mosaic of pears in Slovakia.
Prstencovitá mozaika hrušiek na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1151-1159.

Dušek, B.; Kažimír, L.; Semjan, Š.
Untersuchungen der melktechnik bei den schafen (II).
Výskum techniky dojenia oviec (II).
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1160-1171.

Lobotka, V.
Beitrag zu den problemen der erosion durch das ackern.
Príspevok k problému erózie z orania.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1172-1193.

Gažo, M.; Landau, L.
Gehalt and vitamin A und karotin in milch von Kuhen aus einzelnen gemelken bei drei - und viermaligem melken im tag.
Obsah vitamínu A a karoténu v mlieku kráv z jednotlivých pôdojov pri dojení 3 a 4 razy za deň.
Poľnohospoárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1194-1203.

Peter, V.
The growth in the length of white leghorn chicken´s and hen ´s external body´s parts by various manners of feeding.
Dĺžkový rast vonkajších telesných častí kurčiat a sliepok (LB) pri rozličnom spôsobe kŕmenia.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 6, pp. 1204-1226.

Top