Volume 46 (2000) - Issue 5

Števlíková, T., Vjatráková, J., Javoreková, S.
Effect of fungicide Novozir-MN-80 on selected activities of soil biota.
Vplyv prípravku Novozir-MN-80 na vybrané aktivity pôdnej bioty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 5, pp. 325-338.

Gregorová, H., Vološin, J., Novák, J., Babeľová, M.
Development of floristic composition in the inter-row spacing owergrown with grass between fruit trees and grapevine.
Vývoj floristického zloženia v zatrávnených medziradoch ovoných stromov a viniča.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 3, pp. 339-355.

Vicen, M.
Natural and economic results of grain maize production in different production conditions of Slovakia.
Naturálne a ekonomické výsledky produkcie kukurice na zrno v rôznych výrobných podmienkach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 5, pp. 356-366.

Palo, V., Hricková, J.
The utilization of milk soakage ability (Capillarity) on dairy practice. III. Determination of water absorption capacity in dried milk products.
Využitie nasiaklivosti (kapilarity) mlieka v mliekárenskej praxi. III. stanovenie absorbčnej kapacity vody v sušených mliečnych výroboch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 5, pp. 367-373.

Uhrinčať, M., Brouček, J., Hanus, A.
Effect of housing of dairy cows druing dry period and parturition on growth of their calves and reproduction of mothers.
Vplyv ustajnenia kráv v období státia na sucho a pôrodu na rast teliat a reprodukciu matiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 5, pp. 374-386.

Krupka, I., Masár, J., Turanský, R.
Early development of the sterlet (Acipenser ruthenus linnaeus, 1758).
Raný vývoj jesetera malého (Acipenser ruthenus linnaeus, 1758).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 5, pp. 387-399.

Top