Volume 42 (1996) - Issue 8

Bujnovský, R.
Towards the economical optimum of nitrogen rates for winter wheat.
K ekonomickému optimu dávok dusíka pod ozimnú pšenicu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 577-583.

Kečkeméthy, A.
Significance of legume-grass mixtures from the point of view of root biomass and crop residues.
Význam ďatelinotrávnych miešaniek z hľadiska tvorby koreňovej biomasy a pozberových zvyškov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 584-591.

Petrovic, J., Cagáňová, I.
Variability and fenotypical correlations of economically important traits of raspberries.
Variaiblita a fenotypové korelácie hospodársky významných znakov malín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 592-602.

Grejtovský, A., Plavecký, V., Gianits, L.
Accumulation of cadmium in camomile (Chamomilla recutita L. Rausch.).
Akumulácia kadmia v rumančeku kamilkovom (Chamomilla recutita (L.) Rausch.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 603-610.

Tančin, V.
Milk ejection and distribution in the bovine udder.
Ejekcia a distribúcia mlieka vo vemene.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 611-627.

Massányi, P., Lukáč, N., Massányiová, K.
Seasonal occurrence of pathological sperms in bulls.
Sezónny výskyt patologických spermií u býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 628-637.

Sokol., J., Vrtiak, O.J.
Bovine leukocyte adhesion deficiency.
Leukocytárna adhézna deficiencia dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 638-644.

Vitázek, I.
Modified i-x humid air diagram.
Modifikovaný i-x diagram vlhkého vzduchu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 8, pp. 645-651.

Top