Volume 11 (1965) - Issue 8

Plesník, J.
In memoriam of Prof. Dr. Ladislav Landau, member and correspondent of the Czechoslovak academy of sciences and the Slovak academy of sciences.
Za Prof. Dr. Ladislavom Landauom, členom korešpondentom ČSAV a SAV.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 8, pp. 573-575.

Dančík, J.
The results of the experiments with winter intercrops followed by sugar beet and kale.
Výsledky pokusov s ozimnými medziplodinami a po nich zaradenou kŕmnym kelom.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 8, pp. 576-583.

Ujević , I., Kováčiková, E., Urošević, B.
Botrytis parasitica C A V. and Fusarium Oxysporum S C H L E C T. - dangerous parasites on the the lentil.
Botrytis Parasitica C A V. a Fusarium Oxysporum S C H L E C H T. - nebezpečné parazity šošovice.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 8, pp. 584-594.

Hladký, V.
Comparison of the results of measuring white thoroughbred pigs in Slovakia with those obtained last years in Bohemia and with some breeds abroad.
Porovnanie výsledkov merania bielych ušľachtilých ošípaných na Slovensku s výsledkami z predošlých rokov v českých krajoch a s niektorými plemenami v zahraničí.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 8, pp. 595-604.

Rekoš, J.
A biological method of controlling the wax moth (Galleria Mellonella L.)
Biologická metóda boja proti vijačke voskovej (Galleria Mellonella L.)
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 8, pp. 605-612.

Top