Volume 8 (1961) - Issue 5

Antal, J.
The rise of the live stock - extraordinary important question.
Zvyšovanie stavu kráv - otázka mimoriadneho významu.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 5, pp. 321-326.

Polerecký, O.
The fertility of the semi-convolving varieties of phaseolus L.
Úrodnosť poloovíjavých odrôd fazule poľnej.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 5, pp. 327-336.

Kováčik, A.
Contribution to the influence of intervarietal hybridization on the yield, percentage of husks and oil content of sunflower in the F3 and F4 generations.
Príspevok o vplyve medziodrodovej hybridzácie na výnos, šupkatosť a olejnatosť semien slnečnice v generácii F3 a F4.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 5, pp. 337-348.

Miček, J.
The utilization of the egg-content in the embryonal development of chickens in relation to their weight after hatching.
Využitie obsahu vajca v zárodočnom vývoji kurčiat vo vzťahu s váhou po vyliahnutí.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 5, pp. 349-357.

Kočí, Š., Kočí, E.
Pasture feeding of young wethers employing estrogenic growth stimulators.
Pastevný výkrm mladých škopov s použitím estrogénnych rastových stimulátorov.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 5, pp. 359-368.

Majerčiak, P.
The influence of alternate numbers of feeding on the carcass quality of hogs.
Vplyv striedavého počtu kŕmenia na jatočnú hodnotu výkrmových ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 5, pp. 369-376.

Top