Volume 44 (1998) - Issue 8

Habuštová, O.
Toxic influence of copper on the colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata SAY.).
Toxické pôsobenie medi na životné rpejavy pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata SAY.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 569-580.

Grabovicz, M.
The influence of harvesting technology (mowing height) on the degstibility and nutritional value of ensilaged oat panicles.
Vplyv pozberovej technológie (výška kosby) na stráviteľnosť a výživnú hodnotu silážovaných metlín ovsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 581-588.

Massányi, P., Horniaková, E., Lukáč, N., Hustý, S.
Evaluation of breeding bull ejaculate quality in relation to the level of nutrition.
Posúdenie kvality ejakulátu plemenných býkov vo vzťahu k úrovni výživy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 589-599.

Zaujec, K., Nosáľ, V., Mojto, J.
Carcass quality in bulls of slovak pied, slovak pinzgau and holstein breeds according to Europ system.
Kvalita jatočného tela býkov slovenského strakatého pinzgauského a holsteinského plemena podľa systému EUROP.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 600-611.

Chrappa, V., Sabo, V.
Feeding of dried quail manure to fishes Clarias gariepinus and Oreochromis mossambicus.
Výskum možnosti skrmovania prepeličieho trusu rybami Clarias gariepinus a Oreochromis mossambicus.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 612-625.

Petranský, I., Drabant, Š., Žikla, A., Caler, M.
Fuel flow measurement by continous method in a tractor drawbar test.
Meranie prietoku paliva kontinuálnou metódou pri ťahovej skúške traktorov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 626-640.

Mižičková, Ľ.
The perspective of independent farmers.
Perspektíva súkromných agropodnikateľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 8, pp. 641-648.

Top