Volume 10 (1964) - Issue 9

Plesník, J.
Problems of cattle breeding.
Problémy chovu hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 653-660.

Zvara, J., Kolek, J.
Infuence of MCPA on the yield and the quality in barley.
Vplyv MCPA na úrodu a kvalitu jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 661-668.

Praslička, J., Kollár, V.
Possibilities of using organophosphoric insecticides in the control of ticks.
Možnosti použitia organofosforových insekticídov v boji proti roztočom.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 669-676.

Antal, J.
Comparison of the use properties of the slovak spotted and red danish breeds.
Porovnanie úžitkových vlastností slovenského strakatého a červeného dánskeho plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 677-684.

Kirka, A.
Contribution to the knowledge of an age growth of the carp (Cyprinus Carpio L.) from Orava dam lake.
Príspevok k poznaniu veku a rastu kapra obyčajného (Cyprinus Carpio L.) v Oravskej priehrade.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 685-692.

Top