Volume 43 (1997) - Issue 9

Šubová, D., Michalidesová,I.
The possibilities of utilization of Solanum wild species in potato breeding.
Možnosti využitia divorastúcich druhov rodu Solanum v šľachtení zemiakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 9, pp. 653-663.

Gáborčík, N.
Variability of chemical composition in chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. IV. concentration of amino-acids.
Kultivarová variabilita chemického zloženia cícera baranieho (Cicer arietinum L.). IV. koncentrácia aminokyselín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 9, pp. 664-668.

Krajňák, P.
The influence of morphologically abnormal spermatozoa on pregnancy of gilts after the first insemination.
Vplyv morfologicky abnormálnych spermií na prasnosť prasničiek po prvej inseminácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 9, pp. 669-678.

Súss, R., Dittrich, A., Timmich, D., Geissler, C.
Effect of nicotinamide on carcas quality in fattening lambs.
Vplyv prídavku niacínu na kvalitu jatočného tela výkrmových jahniat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 9, pp. 679-686.

Brouček, J., Uhrinčať, M., Tančin, V.
Nursing cows behaviour during different age of calves.
Správanie dojčiacích kráv pri rôznom veku teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 9, pp. 687-697.

Zeman, S.
Computerized control of dosing machine of concentrate feed.
Riadenie dávkovača jadrového krmiva palubným počítačom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 9, pp. 698-710.

Top