Volume 48 (2002) - Issue 10

SIROTSKÝ, L.
Development of grain market in the Slovak Republic.
Vývoj obilninárskeho trhu v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 505-510

MERAVÁ, E.
Slovak market with sugar beet and sugar.
Slovenský trh s cukrovou repou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 511-516

JAMBOROVÁ, M.
Oilseeds on the Slovak trade.
Olejniny na slovenskom trhu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 517-523

ŽATKOVIČ, J.
Analysis of market with slaughter animals.
Analýza trhu s jatočnými zvieratami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 524-533

JEŠKO, J.
Comparison of development of basis parameters of production and milk processing between the Slovak and Czech Republic.
Porovnanie vývoja základných parametrov výroby a spracovania mlieka medzi Českou a Slovenskou republikou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 534-547

MATOŠKOVÁ, D.
Analysis of agro-food trade development of Slovakia with CEFTA coutries.
Analýza vývoja agropotravinárskeho obchodu Slovenska s krajinami CEFTA.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 548-558

Top