Volume 11 (1965) - Issue 4

Plesník, J.
On some conceptional and terminological problems of agricultural sciences ( for a respectable position of agricultural sciences among the other sciences)
O niektorých koncepčných a pojmových problémoch poľnohospodárskych vied ( za dôstojné postavenie poľnohospodárskych vied medzi ostatnými vedami).
Poľnohopsodárstvo, vol. XI, 1965, N. 4, pp. 241-264.

Kočí, Š., Kočíová, Eva.
Nutritional qualities of the algae Scenedesmus Quadricauda determined in the balance tests with chickens.
Nutričné vlastnosti rias Scenedesmus Quadricauda zistené bilančnými testami na kurčatách.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 4, pp. 265-270.

Gabriš, J.
Study of forming subcutaneous and internal fats and their relation to the flesch body parts with white toroughbred pigs.
Štúdium tvorby podkožného a vnútorného tuku a jeho pomer k mäsitým častiam tela u bielych ušľachtilých ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 4, pp. 271-279.

Tomovčík, J., Hanzlík, F., Kelemen, P.
Investigation of some physical and mechanical properties of wheat grains.
Výskum niektorých fyzikálno-mechanických vlastností zŕn pšenice.
Poľnohosodárstvo, vol. XI, 1965, N. 4, pp. 281-290.

Top