Volume 24 (1978) - Issue 1

Andraščík, M., Ličko, M.
A study of the effect graded doses of nutrients on yield elements of winter cereals in the potato production area.
Štúdium vplyvu stupňovaných dávok živín na prvky úrodnosti ozimných obilnín v zemiakovej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 3-21.

Hraška, Š.
Correlationship between the number of chloroplasts and the number of lamellae of chloroplast grana of winter wheat hybrids.
Vzťah počtu chloroplastov a počtu lamiel granov chloroplastov hybridov ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 22-27.

Brabcová, M.
Quality increase of soil substrate by regulating the soil component balance.
Zyšovanie kvality pôdneho substrátu reguláciou rovnováhy pôdnych zložiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 26-34.

Hudec, J., Poláček, Š., Ragas, A.
Dynamics of microelement uptake (Cu, Zn) in relation to macroelements in winter wheat. Part I.
Dynamika príjmu mikroelementov (Cu, Zn) vo vzťahu k mikroelementom v ozimnej pšenici. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 35-45.

Nosáľ, V., Kica, J.
Application of complete feed rations in beef cattle fattening.
Uplatnenie kompletných kŕmnych dávok vo výkrme hovädzieho mäsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 46-54.

Bulla, J., Zelník, J., Granát, J., Dobálová, M.
Relationships between the content of nucleic acids, the number of nuclei and the goose liver weight.
Vzťahy medzi obsahom nukleových kyselín, počtom jadier a hmotnosťou pečení husí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 55-64.

Škultétyová, N., Sommer, A., Ginterová, A.
Investigation into the nutritive value of the harvested substrate of Pleurotus ostreatus L. nutrient content in the substrate.
Výskum výživnej hodnoty vyplodeného substrátu hlivy ustricovej. I. obsah živín v substráte.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 65-73.

Gozora, V.
Analysis of the organization of working regimens in crop production.
Analýza organizácie pracovných režimov v rastlinnej výrobe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 74-81.

Zaťko, J., Lietavová, M.
Effect of some agrotechnical factors on the health condition of winter wheat.
Vplyv niektorých agrotechnických faktorov na zdravotný stav ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 1, pp. 82-88.

Top