Volume 49 (2003) - Issue 1

KIŠAC, P., BROUČEK, J., UHRINČAŤ, M., MIHINA, Š., HANUS, A., MARENČÁK Š.
Effect of rearing system of heifers on production and composition of milk during the first lactation.
Vplyv systému odchovu jalovíc na produkciu a zloženie mlieka v prvej laktácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 1, pp. 1-6

UBREŽIOVÁ, I., HORSKÁ, E.
Analysis of the price competitiveness of consumer milk and milk products in the selected milk processing entities.
Analýza cenovej konkurencieschopnosti konzumného mlieka a mliečnych výrobkov vo vybraných mliekárňach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 1, pp. 16-23

TRANDŽÍK, J., JAKABOVÁ, D., BULLA, J., KVASŇÁKOVÁ, L., ZETOCHOVÁ, E., JAKAB, F., CHRASTINA, J., KOZLÍK, P.
Application of six polymorphic microsatellite loci for parentage testing in horse.
Overovanie pôvodu koní vyšetrením polymorfizmu šiestich mikrosatelitných systémov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 1, pp. 24-27

MERTIN, D., STEPANOK, V.V.
Concentration of some microelements in fur hair of farm foxes of genus Vulpes vulpes.
Koncentrácia niektorých mikroelementov v kožušinovej srsti farmových líšok rodu Vulpes vulpes.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 1, pp. 28-34

ČECHOVÁ, M., TVRDOŇ, Z., GRÁČIK, P., MICHALSKA, G.
Evaluation of bacfat thickness influence on reproductive traits of dam breed sows.
Vyhodnocení vlivu výšky hřbetního tuku na reprodukční ukazatele prasnic mateřských plemen.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 1, pp. 35-43

MOJTO, J., ZAUJEC, K., PAVLIČ M.
Physical activity and meat quality in socially non-stabilised bulls and steers housed together at the slaughter house ante mortem.
Fyzická aktivita a kvalita mäsa spoločne ustajnených a sociálne nestabilizovaných býkov a volkov na bitúnku ante mortem.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 1, pp. 44-48

Top