Volume 9 (1962) - Issue 4

Plesník, J.
The basic conception of breeding work of cattle in Slovakia.
Základná koncepcia plemenárskej práce v chove hovädzieho dobytka na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 4, pp. 241-262.

Špaldon, E., Pevná, V.
The effect of the stage of ripeness, and after harvest ripening of the fruits on the quality of seed in vegetable paprika.
Vplyv stupňa zrelosti a pozberového dozrievania plodov na kvalitu semena zeleninovej papriky.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 4, pp. 263-272.

Juráň, C.
The infuelnce of ploughing in of a sod of a alfagrass on the process of structure formation and the soil moisture.
Vplyv zaorania mačiny lucernotrávneho honu na priebeh tvorenia štruktúry a pôdnu vlhkosť.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 4, pp. 273-284.

Popová, D.
Some questions connected with the biology of blooming, pollonation and fertilization of Paprika (Capsicum Annuum L.)
Niektoré otázky biológie kvitnutia, opeľovania a oplodňovania papriky (Capsicum Annuum L.)
poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 4, pp. 285-294.

Hejtmánek, J.
A picture of exterior of slovakia bee breeds.
Exteriér včiel slovenského chovu.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 4, pp. 295-309.

Top