Volume 3 (1956) - Issue 4

balon, E.
Vývoj hlavátky (Hucho hucho L.) počas endogénneho spôsobu výživy po vyliahnutí.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 4, pp. 433-455

Révay, J.
Vplyvy podporujúce tvorbu generatívnych orgánov timotejky lúčnej.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 4, pp. 457-477

Sidor, V.
Štúdium anémie prasiat a jej ovplyvňovanie preparátmi železa a medi.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 4, pp. 478-496

Poľnohospodástvo, vol. 3, 1956, N. 4, pp. 497-519
Rast simenských jalovičiek pri čiastočnej náhrade mlieka šťavnatými krmivami.

Hejtmánek, J.
Štúdie metódy chovu včelých matiek z vajíčok.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 4, pp.520-535

Top