Volume 52 (2006) - Issue 3

VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ ,R., PÁTRLOVÁ, P.
New principle of farmland production potential determination.
Nový princip krajinného produkčního potenciálu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 113-121.

VARGA J., LÍŠKA E., ŽEMBERY, J.
Temperature and moisture conditions of triticale yield formation in conditions of Zvolenská kotlina area.
Teplotné a vlahové podmienky pre tvorbu úrod tritikale v podmienkach Zvolenskej kotliny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 122-131.

ŽÁK, Š., MACÁK, M., KOVÁČ, K.
Energy balance of potato growing in ecological, low-input and convencial production system.
Energetická bilancia pestovania zemiakov v ekologickom, low input a konvenčnom systéme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 132-144.

ČEREŠŇÁKOVÁ, Z., FLAK, P., CHRENKOVÁ, M.
Composition of cell walls and in sacco crude protein and organic matter degradation of alfalfa.
Zloženie bunkových stien lucerny siatej (Medicago sativa L.) a in sacco degradácia N-látok a organickej hmoty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 145-149.

HAVRLENTOVÁ, M., KRAIC, J.
Composition of dietary fibre in selected cereals - health benefits and analytical methods (a review).
Zloženie potravinovej vlákniny vo vybraných obilninách zdravotný význam a analytické metódy (prehľad).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 150-160.

Top