Volume 2 (1955) - Issue 1

Jasič, J.; Povolný, D.; Weismann, L.
Bionómia a ekológia húseničiek moľa repného (Gnorimoschemia ocellatellum Boyd) ako predpoklad pre kontrolu škodcu.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 3-16

Baxa, F.
Pestovanie bavlny v ČSR.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 16-29

Majerčiak, P.; Čumakov, V.
Jarovizácia jarných miešaniek ako dôležitý agrotechnický prostriedok.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 29-41

Míček, J.
Pomer pohlavia a vzťah životnosti u kurčiat v etape od 17. dňa embryonálneho vývoja do 1. dňa po vyliahnutí a Haysov názor o vyššej životnosti samčieho pohlavia.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 42-46

Haas, J.
Nová slovenská odroda kukurice Bučiansky konský zub.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 47-52

Antal, J.
Medzinárodné kríženie hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 52-62

Labuda, J.
Bielkoviny - východisko k vyššej úžitkovosti zvierat.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 62-75

Top