Volume 8 (1961) - Issue 9

Repka, J.
On the dynamics of nutrient in the soil under spring barley.
O dynamike živín v pôde pod jarným jačmeňom.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 9, pp. 645-652.

Smolík, D.
Mechanical properties of roots of some agricultural crops and grasses.
Mechanické vlastnosti koreňov niektorých poľnohospodárskych plodín a tráv.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 9, pp. 653-663.

Majerčiak, P.
Application of different feeding techniques for the purpose of the best utilization of green lucerne and dried lucerne in fattening pigs.
Použitie rôznej techniky kŕmenia za účelom najlepšieho využitia zelenej a suchej lucerny vo výkrme ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 9, pp. 665-674.

Országh, V., Miček, J.
The effect of temperature variances in artificial hatching.
Vplyv kolísavých teplôt pri umelom liahnutí.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 9, pp. 675-684.

Balon, E.K.
A description of the development of tench eggs fertilized by sperm of crucian carp [Tinca Tinca (Linné) ? x Carasssius Carassius (Linné) ?]
Opis vývoja vajíčok lieňa oplodnených spermiou karasa obyčajného [Tinca Tinca (Linné) ? x carassius Carassium (Linné) ?].
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 9, pp. 685-690.

Top