Volume 30 (1984) - Issue 6

Miklovič, D.
Phosphorus content changes in the dry matter of the leaf and root of sugar beet during vegetation.
Zmeny obsahu fosforu v sušine listu a koreňa cukrovej repy v priebehu vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 500-509.

Marek, J., Hraška, Š., Bežo, M.
Formation of protein bodies in the endosperm of wheat grain.
Tvorba bielkovinových teliesok v endosperme zrna pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 510-517.

Vančo, B., Polák, J.
Testing of red clover cultivars for resistance to canker of clover (Sclerotinia trifolium Erikss.) under field conditions.
Testovanie kultivarov ďateliny lúčnej na odolnosť proti rakoviny ďateliny (Sclerotinia trifolium Erikss.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 518-527.

Šrobárová, A.
Growth and germination dynamics of the reproductive organs of some species of wheat fusaria.
Dynamika rastu a klíčenia reprodukčných orgánov niektorých pôvodcov fuzarióz pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 528-537.

Pauko, Š., Masárová, K.
Effect of powdery mildew (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal) on the content and quality of starch, on the activity of B-amylase and diastatic power in the spring barley grain.
Vplyv múčnatky trávovej (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal) na obsah a kvalitu škrobu, aktivitu B-amylázy a diastatickú mohutnosť v zrne jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 538-544.

Staňová, A., Gahér, S., Vitteková, J.
Problems of maize protection are solved by herbicidal combinations of atrasine.
Herbicídne kombinácie atrazínu riešia problémy v ochrane kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 545-552.

Kulíšková, Ľ., Uhrín, V., Šebová, K., Polanská, O.
Carcass quality and nutritive value of hen meat after the termination of egg-laying period.
Jatočná kvalita a nutričná hodnota mäsa sliepok po skončení znáškového obdobia. I. Jatočná kvalita.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 553-564.

Paška, I., Hulko, R.
The effect of Zeolite in pig fattening.
Účinok zeolitu vo výkrme ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 565-569.

Timko, L., Gabriš, J.
The carcass value of Pinzgau bull calves at different growth rate.
Jatočná hodnota Pinzgauských býčkov pri rozdielnej intenzite rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 570-578.

Knoll, J., Turowski, J.
Grain feed rationing equipment.
Dávkovacie zariadenie na jadrové krmivá.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 6, pp. 579-587.

Top