Volume 14 (1968) - Issue 1

Ivanko, Š., Javor, A., Huszár, J.
Contribution to the study of changeableness of amino-acid composition of grain in some varieties of winter wheat.
Príspevok k štúdiu premenlivosti aminokyselinového zloženia zrna niektorých odrôd ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 3-22.

Pospíšilová, D.
Study of table varieties of wine (I).
Štúdium stolových odrôd viniča (I).
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 23-30.

Hučko, V.
Enlargement of the hucul horse at Muráň.
Zmohutnenie huculského koňa na Muráni.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 31-41.

Timko, L.
Biological efficiency of mutton protein.
Biologická účinnosť bielkoviny škopového mäsa.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 42-48.

Procházka, B., Pevný, Š., Malík, V.
Evaluation of quality of work with the divided harvest of winter rape.
Zhodnotenie kvality práce pri delenom zbere ozimnej repky.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 49-56.

Vrba, K.
Insemination of turkeys in the breeder flock.
Insemenácia moriek vo veľkochovoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 57-61.

Turi-Nagyová, E., Grogík, R.
Contribution to the problem of the granuate profile of the operation-economic faculty of the University of agriculture in Nitra in practice.
K otázke profilu uplatnenia absoventov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty V3P v Nitre v praxi.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 62-69.

Baran, M., Šándor, J.
Contribution to the problems of theoretical basis of economic profitableness of agricultural production.
Príspevok k problematike teoretickej podstaty ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 70-73.

Fryček, A.
Organization and rearch work of the Reserch institute for hill farming at Gumpenstein in Austria.
Organizácia a výskumná činnosť Výskumného ústavu pre horské poľnohospodárstvo v Gumpensteine v Rakúsku.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 74-80.

Top