Volume 32 (1986) - Issue 9

Vančo, B.
Varietal reaction of red clover to frequent cutting under field conditions.
Odrodová reakcia ďateliny lúčnej na časté kosenie v poľných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 777-783.

Bojas, Z.
Effect of new herbicides in weed eradication of meadow clover stands.
Účinek nových herbicidu při odplevelování porostu jetele lučního.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 784-791.

Roth, J.
Effect of irrigations on grape production.
Vplyv závlah na produkciu hrozna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 792-799.

Kamenická, A., Rypák, M.
Induction of organogenesis of Actinidia arguta planch, ex MIQ. under conditions in vitro.
Indukcia organogenézy aktinídie význačnej (Actinidia arguta Planch. ex MIQ.) v podmienkach in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 800-810.

Paška, I., Hladký, V., Eliáš, S., Lackovič, J.
Life manifestations of sows in large-scale breeding.
Životné prejavy prasníc v šľachtiteľskom veľkochove.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 811-817.

Zajonc, I.
Effect of the amount of eggs on biomass production of house-fly pupae in the dung of japanese quails.
Vplyv množstva vajíčok pri produkcii biomasy kukiel muchy domácej v truse japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 818-825.

Podstavek, B.
On the question of processing and utilization of manure liquid by sewage treatment technology.
K otázke spracovania a zúžitkovania hnojovice čiastiarenskou technológiou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 826-849.

Torok, J.
Methods of enhancing economic effectiveness of crop production in a selected cooperative district.
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti rastlinnej výroby vo vybranom kooperačnom obvode.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 9, pp. 850-856.

Top