Volume 6 (1959) - Issue 4

Bojňanský, V.
Bedeutung des pflanzenschutzes bei der produktionserhohung der landwirtschaftlichen pflanzen.
Význam ochrany rastlín pri zvyšovaní úrod poľnohospodárskych plodín.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 4, pp. 481-512.

Labuda, J.
The effect of the nutrition on the fertility of domestic animals.
Vplyv výživy na plodnosť hospodárskych zvierat.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 4, pp. 513-528.

Chomkovič, G.; Gabriš, J.
Research of the conformations of the simentaler breed by the biometrical method (I). Research of the grown-up cattle in the district of Rimavská Sobota.
Výskum telesných tvarov simentálskeho dobytka biometrickou metódou (I). Výskum dospelého dobytka v okrese Rimavská Sobota.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 4, pp. 529-556.

Kováč, V.
Diebenutzung von Dubosol bei der futterung der schafe.
Použitie Dubosolu ako prísady do kŕmnej dávky oviec.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 4, pp. 557-566.

Devínsky, F.
The effect of Dubosol on hatchability and vitality of descendants.
Vplyv Dubosolu na liahnivosť násadových vajec a na životnosť potomstva.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 4, pp. 567-582.

Gažo, M.; Landau, L.; Marcinka, K.
Calcium and phosphorus metabolism in laying hens on hypocalcemic diet.
Bilancia vápnika a fosforu u nosníc v podmienkach hypokalcemickej výživy.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 4, pp. 583-598.

Sidor, V.
Studium der wachstumsintensität der ferkel vom wurfe bis zum 60. tage ihres lebens mit rucksicht auf die kritische periode in der 3. und 4. woche (II).
Štúdium rastovej intenzity prasiec od uliahnutia do 60 dní so zreteľom na kritické obdobie v 3. a 4. týždni.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 4, pp. 599-612.

Top