Volume 51 (2005) - Issue 7

HRUBEC, J.
Using of statistical methods at improving of quality of produced tractor engines.
Využitie štatistických metód pri zlepšovaní kvality vyrábaných traktorových motorov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7 pp. 337-340.

PETRANSKÝ, I., TKÁČ, Z., BOLLA, M., DRABANT, Š., KLEINEDLER, P.
Flywheel testing stand for closed hydrostatic drive.
Zotrvačníkový skúšobný stav pre uzatvorený hydrostatický pohon.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 341-351.

MAGA, J.
An active adaptor of the main grain pan in the grain combine.
Aktívny prstový nadstavec čistiaceho ústrojenstva obilného kombajnu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 352-361.

ĎUĎÁK J., PETRANSKÝ P., BOLLA M.
Influence of the operating process of liquid farm ertilizers application on machine sets effectiveness.
Vplyv pracovného postupu aplikácie tekutých hospodárskych hnojív na efektívnosť strojových súprav.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 362-367.

GONDA, L., KUNSKÝ, M.
Setting of working units of the drill SP-16 for grassland oversowing technology on shallovdand rocky soils.
Riešenie pracovných orgánov sejačky SP-16 pre priame prísevy do mačiny na plytkých a skeletovitých pôdach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 368-371

VITÁZEK, I., HAVELKA, J., PIRŠEL, M.
Aerodynamic porosity measuremerit.
Aerodynamické meranie medzerovitosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 372-377.

BOLLA, M., GADUŠ, J., ARRAS, P., PEETERS, CH.
Optimisation of isolation thickness of an agricultural container.
Optimalizácia hrúbky izolácie pol'nohospodárskeho kontajnera.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 378-381

ZACHARDA, F.
Analysis of age structure of machines used in plant productian in the Slovak Republic.
Analýza vekovej štruktúry strojov používaných v rastlinnej výrobe na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 382-387.

DUNCA, J.
Firmness properties of applies.
Pevnostné vlastnosti jabĺk.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 7, pp. 388-390.

Top