Volume 43 (1997) - Issue 2

Hraška, Š., Matejovič, I., Masár, Š.
Use of aleuronic layer lobes in grain crops in individual selection for protein content.
Využitie lalokov aleurónovej vrstvy obilnín pri individuálnej selekcii na obsah bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp. 81-87.

Danko, J., Kľoc, Pavlík, E.
Energy efficiency of potato cultivation in variety experiments.
Energetická efektívnosť pestovania zemiakov v odrodových pokusoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp. 88-94.

Longauer, Š., Jílek, R., Sedlák, A.
Biological treatment of starch industry waste water.
Biologické čistenie škrobárenských odpadových vôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp. 95-108.

Huba, J., Chrenek, J., Kmeť, J.
The comparison of body and udder measurements in Braunvieh cattle with Slovak Pied and Slovak Pinzgau breeds.
Porovnanie telesných rozmerov a rozmerov vemena Braunvieh so slovenským strakatým a slovenským pinzgauským plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp. 109-116.

Tongeľ, P., Mihina, Š.
Mastitits - inflammatory disease of the milk gland.
Mastitída - zápalové ochorenie mliečnej žľazy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp.117-124.

Tančin, V., Mihina, Š., Uhrinčať, M., Ubrežiová, I.
The evaluation of milking routines in different types of parlors.
Hodnotenie pracovného procesu v rôznych typoch dojární.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp. 125-134.

Brouček, J.
Effect of low temperatures on dairy cattle.
Vplyv nízkych teplôt na hovädzí dobytok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 2, pp. 135-153.

Top