Volume 29 (1983) - Issue 2

Krausko, A., Očkay, Š., Kulík, D.
Effect of the organization of stands and varieties on N, P and K transport by spring barley.
Vplyv organizácie porastov a odrôd na transport N, P a K jarným jačmeňom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 85-98.

Marek, J., Hraška, Š., Bežo, M.
Vacuolization of aleurone and sualeurone cells in the wheat grain.
Vakuolizácia aleurónových a subaleurónových buniek v zrne pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 99-108.

Čumakov, A.
Distribution of microelements in the soil-forming substrates of Slovakia. I. mean content of microelements in substrates.
Rozšírenie mikroelementov v pôdotvorných substrátoch Slovenska. I. priemerný obsah mikroelementov v substrátoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 109-119.

Miklovič, D.
Changes of nitrogen content in the sugar beet during vegetation and its intake by the yield.
Zmeny obsahu dusíka v cukrovej repe počas vegetácie a jeho čerpanie úrodou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 120-126.

Palatinus, Ľ.
Vein withering of lucerne under irrigation conditions.
Cievne vädnutie lucerny v podmienkach závlahy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 127-134.

Dobálová, M., Bulla, J.
Activity changes of plasmatic enzymes during the liver growth of various types of geese.
Zmeny aktivity plazmatických enzýmov počas rastu pečene rôznych typov husí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 135-143.

Blaho, R.
Rearing of early weaned calves (young heifers) of the improved types of the Slovak Spotted Breed.
Odchov včasne odstavených teliat (jalovičiek) zošľachtených typov slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 144-155.

Petrikovič, P., Sommer, A., Pajtáš, M.
Nutritive value of granulated feeds with a supplement of synthetic nitrogenous substances for the fattening cattle.
Výživná hodnota granulových krmív s prídavkom syntetických dusíkatých látok pre výkrmový dobytok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 156-162.

Vavák, V.
Behaviour of milk cows in great-capacity tying-type housing.
Správanie sa dojníc vo veľkokapacitnom väznom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 2, pp. 163-170.

Top