Volume 7 (1960) - Issue 9

Kováč, V.
The problems of animal breeding in Czechoslovakia.
Problémy plemenitby hospodárskych zvierat u nás.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 9, pp. 657-664.

Špaldon, E., Láskoš, J.
The influence of fertilizers on the yield of stalks and fibers of hemp.
Vplyv minerálnych hnojív na úrodu stoniek a vlákna konopí.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 9, pp. 665-678.

Timko, L.
The relations between balance of production, total amount of production, age and lactation period.
Vzťah medzi vyrovnanosťou produkcie, celkovovu výškou produkcie, vekom a obdobím laktácie.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N.9, pp. 679-688.

Bojňanský, V.
A contribution to the etiology of spindle sprouting of potatoes.
Príspevok k etiológii nitkovitého klíčenia zemiakov.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 9, pp. 689-700.

Kráľovič, J.
The spread of Contarinia medicaginis KIEFFER in Czechoslovakia.
Rozšírenie plodomora lucernového (Contarinia medicaginis KIEFFER) v ČSR.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 9, pp. 701-714.

Top