Volume 47 (2001) - Issue 6

Šimko, Š.
Story of occurrence and damping down of bovine tuberculosis in the Slovak republic. II. measures to achieve zero prevalence.
História výskytu a tlmenia bovinnej tuberkulózy v Slovenskej republike. II. opatrenia na dosiahnutie nulovej prevalencie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 6, pp. 409-424.

Zaujec, K., Mojto, J.
Meat quality in slaughter bulls of combined breeds in dependence on EUROP classification.
Kvalita mäsa jatočných býkov kombinovaných plemien v závislosti od zatriedenia podľa systému EUROP.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 6, pp. 425-437.

Vavrišínová, K., Strapák, P., Bulla, J., Zimmermann, V.
Evaluation of milkability in different cattle breeds in the Slovak republic.
Hodnotenie dojiteľnosti rôznych plemien dobytka na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 6, pp. 438-448.

Mertin, D., Suvegová, K., Fľak, P.
Analysis of live weight growth in rusty-red fox and standard silver fox.
Analýza rastu živej hmotnosti líšky hrdzavej s líškou striebornou štandardnou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 6, pp. 449-464.

Pivko, J., Kubovičová, E., Oberfranc, M.
Electron microscopical picture of sheep and goat embryos after freezing by vitrification.
Elektrónmikroskopický obraz raných embryí oviec a kôz po ich zmrazení metódou vitrifikácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 6, pp. 465-477.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 6, pp. 478-486.
Calculation of sperm releasing rate of rabbit buck after epididymis ligation.
Výpočet množstva uvoľňovaných spermií králika po podviazaní prisemenníkov.

Top