Volume 48 (2002) - Issue 5

KRAJŇÁK, P.
Influence of the inside and outside environment on reproductive indexes of cows and heifers.
Vplyv vnútorného a vonkajšieho prostredia na reprodukčné ukazovatele kráv a jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 225-231.

KOVÁČIK, J., BÍRO, D., FABIŠ, M., BUDÁČOVÁ, A., MASSÁNYI, P.
Changes of selected biochemical characteristics of dairy cows during ciritical biological phases.
Zmeny niektorých ukazovateľov vnútorného prostredia dojníc počas kritických biologických fáz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 232-236.

TANČIN, V., IPEMA, B., HOGEWERF, P., MIHINA, Š., KOERKAMP, P.G.
Milk flow patterns analysed on the quarter or udder level.
Charakteristika toku mlieka analyzovaná zo štvrtiek a vemena).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 237-243.

KIŠAC, P., BROUČEK, J., FLAK, P., UHRINČAŤ, M., MIHINA, Š., HANUS, A., MARENČÁK, Š.
Effect of sire on learning ability and locomotor behaviour of heifers.
Vplyv otca na učenlivosť a pohybové správanie jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 244-250.

NOVACKÝ, M., LIDAY ,I., POLTÁRSKY, J.
Excitability of central nervous system, habituation and maze learning in young pigs of the white meaty breed.
Vzrušivost' centrálnej nervovej sústavy, habituácia a učenie v bludisku mladých ošípaných bieleho mäsového plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 251-258.

MERTIN, D., HANUSOVÁ ,J., FLAK, P., SVJVEGOVÁ, K.
Fertility in females of standard nutria (Myocastor coypus) in farm herds.
Plodnosť samíc štandardných nutrií (Myocastor coypus) vo farmových chovoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 259-267.

GÁLIK, R., KARAS, I., KOVÁČ, Š.
Influence of the operational time concerning the change of some chosen liner´s properties.
Vplyv času prevádzky na zmenu niektorých vlastností vybraných ceckových gúm.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 5, pp. 268-276.

Top