Volume 8 (1961) - Issue 3

Derco, M.
A quick method of establishing the area of the leaf surface of the sunflower Helianthus annuus L.
Rýchla metóda na určenie veľkosti listovej plochy u slnečnice ročnej - Helianthus annuus. L.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 171-182.

Minárik, E.
A contribution to the konwledge of dominant yeast species responsible for the fermentation of grape must.
Príspevok k poznaniu dominantných druhov kvasiniek spôsobujúcich spontánne kvasenie hroznových muštov.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 183-192.

Herich, R.
The influence of gibberellin on growth and anatomy of hemp stems (Cannabis sativa L.)
Vplyv kyseliny giberelovej na rast a anatomickú stavbu stoniek konopí (Cannabis sativa L.)
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 193-198.

Majerčiak, P.
The influence of young green alfalfa in the feeding on the carcass quality of hogs.
Vplyv mladej zelenej lucerny v kŕmnej dávke na jatočnú hodnotu ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 199-210.

Zelník, J.
The morphology of the embryonal discs of the turkey.
Morfológia zárodočných diskov morky.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 211-216.

Gábriš, J., Kolde, K.
A contribution to the study of the conformations and forms of the pinzgauer cattle of imported and domestic breed.
Príspevok k štúdiu rozmerov a formy pinzgauského dobytka importovaného a domáceho chovu.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 217-224.

Weismann, Ľ., Kráľovič, J., Gahér, S.
The investigation of appropriate preventive measures against Aphis fabae SCOP. in slovak sugar beet growing areas.
Výskum vhodného systému ochranných opatrení proti voške makovej (Aphis fabae SCOP.) v podmienkach slovenských repárskych oblastí.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 3, pp. 225-236.


Top