Volume 7 (1960) - Issue 4

Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 4, pp. 247-260.
The causes of autogramy of Linum usitatissimum I.
Príčiny samoopelivosti ľanu úžitkového.

Husárová, M.
Automatical tripping of flowers in alfalfa (Medicago sativa L.).
Automatické otváranie kvetov lucerny.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 4, pp. 261-272.

Oravcová, V.; Görner, F.
The contents of the A, B1 and B2 vitamins in milk of sheep.
Obsah vitamínov A, B1, B2 v ovčom mlieku.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 4, pp. 273-284.

Dušk, B.; Kažímír, L.
A contribution to the question of the yield of the sheep cottage cheese.
Príspevok k otázke výťažnosti ovčieho hrudkového syra.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 4, pp. 285-296.

Lednár, F.
The pioneer of progres in agriculture - Samuel Tešedík.
Priekopník poľnohospodárskeho pokroku - Samuel Tešedík.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 4, pp. 297-308.

Top