Volume 10 (1964) - Issue 3

Šanta, M.
Amelioration research in Slovakia
Melioračný výskum na Slovensku
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 161-164.

Boháč, J., Čermín, Ľ.
Effect of breeding on forming of some characters of broomcorn (Sorgum Technicum).
Vplyv šľachtenia na formovanie niektorých znakov ciroku metlového ( Sorgum Technicum).
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 165-174.

Dančík, J.
Maintenance of ladino clover (Trifolium repens Var. Giganteum).
Uplatnenie ďateliny ladino (Trifolium Repens Var. Giganteum).
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 175-184.

Majerčiak, P., Čupka, V.
Combined fattening of pigs with potatoes by means of feeding-machines.
Výkrm ošípaných pomocou kŕmnych automatov pri použití kombinovaného výkrmu so zemiakmi.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 185-196.

Sedlár, J., Kyselovič, J.
A contribution to the effect of river-stream regulations on cats of fish.
Príspevok k poznaniu vplyvu regulácie tokov na obsádku rýb.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 197-206.

Podstavek, B.
Technical and organizational problems of details of spraying irrigations.
Technicko-organizačné problémy detailu závlahy postrekom.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 221-232.

Kováč, V.
Prospect and presumptions to further progress in large-scale pig production.
Perspektívy a predpoklady k ďalšiemu pokroku vo veľkovýrobe ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 233-238.

Top