Volume 49 (2003) - Issue 12

EL-BRAMAWY, M.A., SALAVA, J., VEVERKA, K., EL-SHAZLY, M.S., EL-ASHARY, M.A., ELSATTARM, M.A., AMMAR S.E.
Detection of genetic variability in sesame (Sesame indicum L.) by a radom ampliefied polymorphic DNA assay.
Detekce genetické variability u sezamu (Sezamum indicum L.) pomocí techniky náhodné amplifikovaných polymorfních DNA.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 593-596

ZUBAL, P.
The effect of selected growing factors on yield of winter oilseed rape.
Vplyv vybraných agrotechnických faktorov na úrody ozimnej repky olejky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 597-607.

KOVÁČ, K., ŠVANČÁRKOVÁ, M.
The influence of various agrotechnical factors on soil physical properties.
Vplyv rôznych faktorov agrotechniky na fyzikálne vlastnosti pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 608-618

PETŘVALSKÝ, V., PORHAJAŠOVÁ, J., PETERKOVÁ V.
Occurrence of Carabidae (Coleoptera) in soil with different farming systems.
Výskyt bystruškovitých (Carabidae, Coleoptera) v pôde s rozdielnym typom hospodárstva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 619-624

VOLOŠIN, J., HORVÁTH, C., ROVAŠ, M., MAJERNÍK, F., PROKSOVÁ, E.
Use of complex rass/legume mixtures in a warm and dry region of southwestern Slovakia.
Uplatnenie zložitých ďatelinovinotrávnych miešaniek v teplej a suchej oblasti juhozápadného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 625-630

ŠIMALA, D.
Possibilities for intensive growing of Paccinium vitis-idaea L. in Slovakia.
Možnosti intenzifikácie pestovania brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) v podmienkach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.12, pp. 631-636

Top