Volume 2 (1955) - Issue 6

Kišon, A.
Pokusy so zaštipovaním vínnej révy.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 6, pp. 481-489

Nágel, M.
Vplyv ochranných lesných pásov na výnosnosť poľnohospodárskych plodín.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 6, pp.489-509

Landau, L., Šprong, A.
Účinok periodického striedania hlavných fyzikálnych faktorov prostredia na rast a zdravotný stav kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 6, pp. 509-529

Lobotka, V.
Terasové polia na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 6, pp. 539-549

Labuda, J.
Výroba kvasničnej bielkoviny.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 6, pp. 549-557

Top