Volume 3 (1956) - Issue 2

Brecher, J.
Určovanie semien vík (rod Vicia L.) rastúcich na území ČSR.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 2, pp. 145-159

Majerčiak, P.
O vplyve prídavku slnečnicových pokrutín a slnečnicových šrotov pri výkrme ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 2, pp. 160-173

Plesník, J.
Zmeny v zložení mlieka počas dojenia, v priebehu dňa a laktácie a korelácie v zložení mlieka u Simenského plemena (I.)
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 2, pp. 174-217

Toman, M. a kol.
Hexachlorbenzen a pentachlornitrobenzen jako mořidla proti mazlavé sněti pšeničné.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 2, pp. 218-224

Fekete, Š.
K otázke výskumu pôdneho výparu na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 2, 225-238

Arpai, J.
O podmienkach životnej aktivity mikroflóry kukuričného zrna so zvláštnym zreteľom na plesne.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 2, pp. 239-253

Top