Volume 49 (2003) - Issue 8

KAJABA, I., KRÁTKY, A., BZDÚCH, V., BEHÚLOVÁ, D., SALKAYOVÁ, I.
Place and mission of nutrition in national economy - some current public questions.
Miesto a poslanie výživy v systéme národného hospodárstva - niektoré jej aktuálne otázky týkajúce sa obyvateľstva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.8, pp. 381-390

ŠRAMKOVÁ, K., BITTER, K., MAGULA, D., RUTTKAYOVÁ, E., PETRÍČEK, Š., LUKÁČOVÁ, O.
Epidemiological survey of osteoporosis and the possibility of preventing it through proper nutrition.
Epidemiologický prieskum osteoporózy a možnosť jej prevencie výživou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.8, pp. 391-399

ŠALGOVIČOVÁ, D. - KRÍŽOVÁ, S. - KOŠUTZKÝ, J. - SVÉTLÍKOVÁ, A. - SVÍTKOVÁ, S.
Development trends of DDT contamination in selected parts of the food chain in the Slovak Republic.
Vývoj kontaminácie vybraných zložiek potravinového reťazca DDT v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.8, pp. 400-411

PETRÍKOVÁ, J., RUŽIČKOVÁ, A., JÁNYI, I., KOREŇOVÁ, J., ŠIMKO, P., KHUNOVÁ V.
Influence of the packaging material on the growth of microorganisms in foodstuff.
Vplyv úpravy obalového materiálu na rozvoj mikrobiálnych kultúr v potravinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.8, pp. 412-421.

JÁNYI, I., RUŽIČKOVÁ, A., POLÍVKA, L.
Following of origin rezistance of bacterials on sanitary detergens on base of quaternary amonium compouds.
Sledovanie vzniku rezistencie mikroorganizmov na sanitačné prostriedky na báze kvartérnych amóniových zlúčenín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.8, pp. 422-429

JAMRICHOVÁ, S.
Fermentation profile of strains Streptococcus thermophilus producing exopolysacharide.
Fermentačný profil kmeňov Streptococcus thermophilus produkujúcich exopolysacharidy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.8, pp. 430-436

Top