Volume 36 (1990) - Issue 4

Ivančo, J., Kulčárová, V., Gomboš, M.
The effect of melioration on cereals yield in the East Slowakian lowland.
Vplyv meliorácií na úrodu obilnín na Východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 281-298.

Demo, M.
The effect of extracts from the harvest cereals remains on germinating capacity of weed seeds and winter wheat.
Vplyv extraktov z pozberových zvyškov obilnín na klíčivosť semien burín a ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 299-305.

Priehradný, S.
Changes of water capacity in healthy and mildewed barley leaves of variously susceptible cultivars.
Zmeny vodnej kapacity u zdravých a múčnatkou trávovou infikovaných listov rôzne náchylných kultivarov jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 306-319.

El-Halem, ABD., Kortam M.A-W., El-Noemani, A.-S., El-Hariri, D.M.
Effect of irrigation intervals, nitrogen and zinc on maize (Zea mays L.).
Vplyv závlahových intervalov, dusíka a zinku na kukuricu (Zea mays L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 320-331.

Lízal, F., Ptáček, J.
Production efficiency of volume forage and concentrate mixture in rearing of the heifers of Czech spotted breed.
Produkční účinnost objemné píce a jadrné směsi při odchovu jalovic českého strakatého skotu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 332-339.

Brouček, J., Novák, L., Kovalčik, K., Letkovičová, M., Brestenský, V., Szabová, G.
Behaviour of heifer calves housed in hutches without runs and in insulated calf house during winter season.
Správanie sa jalovičiek pri ustajnení v búdach bez výbehov a v zateplenom teľatníku počas zimného obdobia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 340-347.

Vláčil, R.
The analysis of after-pasture sources in sheeps in maize productional region.
Analýza zdrojov doberkovej paše oviec v kukuričnej výronej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 348-356.

Chrappa, V., Peter, V.
Production effect of protein concentrates of non-conventional and alternative broiler chick fattening feeds.
Produkčná účinnosť bielkovinových koncentrátov z netradičných a alternatívnych krmív pri výrobe brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 357-368.

Krupka, I.
The age and growth of Scardinius erythrophthalmus L. in the melioration channel near Kľúčovec.
Vek a rast červeniec (Scardinius erythrophthalmus L.) v melioračnom kanáli pri Kľúčovci.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 369-375.

Poničan, J.
The effect of technological properties of soybean (Glycine soja) on the construction of mowing mechanism.
Vplyv technologických vlastností sóje (Glycine soja) na konštrukciu žacieho mechanizmu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 4, pp. 376-381.

Top