Volume 6 (1959) - Issue 6

Špaldon, E.; Láskoš, J.
The number of hoeings and the hemp seed crop.
Vplyv okopávok na úrodu semena konôp.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 811-822.

Kováčik, A.
Contribution to the influence of intervarietal hybridization on the yield, percentage of husks and oil content of sunflower in the F1 and F2 generation.
Príspevok o vplyve medziodrodovej hybridizácie na výnos, šupkatosť a olejnatosť semien slnečnice v generácii F1 a F2.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 823-842.

Landau, L.; Peter, V.; Špronc, A.
Grazing and chicken-yard turkey broilers.
Pastevný výkrm moriek a jeho ekonomika v porovnaní s výkrmom na obmedzenom výbehu.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 843-866.

Klimeš, B.; Švec, R.
The effect of penicillin on the course of coccidiosis in chicken.
Vplyv penicilínu na priebeh kokcidiózy u kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 867-880.

Kočí, E.
Research of appropriate chicken and layer feeds and their free choosing ratio.
Výskum vhodných druhov krmív a ich vzájomného pomeru pre kurčatá a nosnice na základe voľného výberu krmív.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 881-896.

Landau, L.; Peter, V.; Špronc, A.
Corn meal with and without green feed as turkey broiler diet.
Dokrm moriek kukuričným šrotom voľným sypaním s prídavkom a bez prídavku zeleného krmiva.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 897-912.

Okáľ, A.
Dried tomato refuse and its utilization as a substitute for a part of grain feed in rations for layers.
Upotrebiteľnosť sušeného rajčiakového odpadu na náhradu časti jaderných krmív v zmesi pre nosnice.
Poľnohospodátstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 913-920.

Ševčík, J.; Valášek, F.; Ivánka, L.
On the calculation of total costs distributed among main and by-products.
Príspevok k výpočtu vlastných nákladov na hlavné a vedľajšie výrobky.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 6, pp. 921-936.

Top