Issue 10

SIROTSKÝ, L.

Development of grain market in the Slovak Republic.

Vývoj obilninárskeho trhu v Slovenskej republike.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 505-510

MERAVÁ, E.

Slovak market with sugar beet and sugar.

Slovenský trh s cukrovou repou.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 511-516

JAMBOROVÁ, M.

Oilseeds on the Slovak trade.

Olejniny na slovenskom trhu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 517-523

ŽATKOVIČ, J.

Analysis of market with slaughter animals.

Analýza trhu s jatočnými zvieratami.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 524-533

JEŠKO, J.

Comparison of development of basis parameters of production and milk processing between the Slovak and Czech Republic.

Porovnanie vývoja základných parametrov výroby a spracovania mlieka medzi Českou a Slovenskou republikou.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 534-547

MATOŠKOVÁ, D.

Analysis of agro-food trade development of Slovakia with CEFTA coutries.

Analýza vývoja agropotravinárskeho obchodu Slovenska s krajinami CEFTA.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 10, pp. 548-558