Issue 4

KUBÍK, Ľ.

Utilization of the fractal analysis of soil in agriculture.

Využitie fraktálnej analýzy pôdy v poľnohospodárstve.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 169-179.

PETRANSKÝ, I., DRABANT, Š., ŽIKLA, A., ĎUĎÁK, J., ŠKULEC, R., TKÁČ, Z.

The pressure in three-point hitch of tractor hydraulic system during ploughing.

Tlak v hydraulickom systéme trojbodového závesu traktora pri orbe.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 180-186.

ZACHARDA, F., PEPICH, Š.

Economy of the grain harvesters utilization in agricultural enterprices.

Ekonomika využívania obilných kombajnov v poľnohospodárskych podnikoch.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 187-191.

OPÁTH, R., TÓTH, P.

Ecological processing of waste diatomine in the beer production.

Ekologické spracovanie odpadovej kremeliny pri výrobe piva.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 192-200.

ZEMAN, S.

Specific energy consumption at feed mixing.

Merná spotreba energie pri miešaní kŕmnych zmesí).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 201-206.

POGRAN, Š., ŠVEC, O., PÁLEŠ, D., KARANDUŠOVSKÁ, I.

Insolation of open stalls.

Insolácia otvorených maštaľných objektov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 207-211.

PRIECEL, J., MORAVČÍK, L.

Degradation of building materials in housing objects caused by influence of environment.

Degradácia stavebných materiálov v ustajňovacích objektoch.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 212-216.

KARAS, I., LOBOTKA, J., GÁLIK, R., ŠKULEC, R.

The dimension analysis of teat cup exploited in farm conditions.

Analýza rozmerov ceckových gúm využívaných v prevádzkových podmienkach.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 217-224.