Issue 1

Tobiášová, E., Šimanský, V., Debska, B., Banach-Szott, M.

Soil structure and soil organic matter of selected soil types in different ecosystems.

DOI: 10.2478/agri-2013-0001

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 59, 2013, no. 1, pp. 1-8.

download pdf

Barančíková, G., Makovníková, J., Skalský, R., Tarasovičová, Z., Nováková, M., Halás, J., Koco, Š., Gutteková, M.

Changes in organic carbon pool in agricultural soils and its different development in individual agro-climatic regions of Slovakia.

DOI: 10.2478/agri-2013-0002

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 59, 2013, no. 1, pp. 9-20.

download pdf

Kizeková, M., Martincová, J., Jančová, Ľ.

Evaluation of quantitative and qualitative traits of wild ecotypes of forage grasses.

DOI: 10.2478/agri-2013-0003

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 59, 2013, no. 1, pp. 21-32.

download pdf

Pazuki, A., Sedghi, M., Aflaki, F.

Interaction of salinity and phytohormones on wheat photosynthitic traits and membrane stability.

DOI: 10.2478/agri-2013-0004

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 59, 2013, no. 1, pp. 33-41.

download pdf

NEW CULTIVARS:Naked oat Hronec, Winter wheat Stelarka, Winter wheat Vladarka

Biographical notice: Život naplnený vedeckou a pedagogickou prácou.