Issue 9

Stredanský, J.

Protective effect of agricultural crops against wind erosion of soil.

Ochranný efekt poľnohospodárskych plodín voči účinkom vetrnej erózie.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 633-641.

Líška, E., Frančáková, H., Kulík, D.

The effect of climatic factors on qualitative parameters of spring barley grain.

Vplyv poveternostných podmienok na kvalitu zrna jarného jačmeňa.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 642-650.

Repka, J., Danko, J.

Energy efficiency of spring barley cultivation system using large-scale production technologies.

Energetická efektívnosť pestovania jačmeňa jarného vo veľkovýrobných technológiách.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 651-659.

Petrovic, J., Čermín, Ľ., Brezinová-Poláková, B.

The heterosis effect and phenotype correlations of the quantitative characters of wheat.

Heterózny efekt a fenotypové korelácie kvantitatívnych znakov pšenice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 660-673.

Jančovič, J.

The effect of alternating intensity of nitrogen fertilization on the quality of semi-natural grassland. I. The fibre and protein conten.

Vplyv striedavej intenzity dusíkatého hnojenia na kvalitu poloprírodného trávneho porastu. I. Obsah vlákniny a dusíkatých látok.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 674-683.

Škultéty,M., Bencová, E., Václavová, M., Škultétyová, N., Hletková, K., Chovanec, J., Kečkeméthy, A.

Quality of maize silages inoculated with lactic acid bacteria.

Kvalita kukuričných siláží inokulovaných baktériami mliečneho kvasenia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 684-692.

Tančin, V., Brouček, J., Mihina, Š.

The influence of suckling of primiparous cows during the first month of lactation on their later profile of metabolic hormones.

Vplyv cicania prvôstok teľatami v prvom mesiaci laktácie na ich neskorší homonálny profil.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 693-698.

Botto, Ľ., Mihina, Š., Pažmová, J., Chobotová, E.

Cleanin of milk buckets by ultrasonic equipment.

Čistenie mliečnych kanví ultrazvukovým zariadením.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 699-706.