Issue 8

Karabínová, M., Procházková, M.

Variability in yield and content of wet gluten in winter wheat in dependence on weather conditions and variety.

Variabilita úrody a obsahu mokrého lepku ozimnej pšenice v závislosti od poveternostných podmienok a odrody.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 561-571.

Petrovic, J., Čermín, Ľ., Brezinová-Poláková, B.

Genetic determination of quantitative characters in wheat.

Genetická podmienenosť kvantitatívnych znakov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 572-581.

Repka, J., Danko, J.

Energy efficiency of the sugar beet cultivation system using large-scale production technologies.

Energetická efektívnosť pestovania cukrovej repy pri veľkovýrobných technológiách.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 582-591.

Dunca, J., Hanzelik, F.

Selected mechanical properties of maize grain.

Niektoré pevnostné vlastnosti zrna kukurice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 592-595.

Palanská, O., Mojto, J., Ondrejička, R.

Quality of intramuscular at in free-living and farm fallow deer.

Kvalita intramuskulárneho tuku daniela škvrnitého z voľnej prírody a z farmového chovu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 606-611.

Halaj, M.

Changes in weight, size and shape of eggs from hens of Moravia-SSL breed during laying period.

Zmeny hmotnosti, rozmerov a tvaru vajec sliepok Moravia-SSL počas znášky.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 612-617.

Brouček, J., Mihina, Š., Hetény, L., Tančin, V., Uhrinčať, M., Brestenský, V., Tongel, P., Botto, Ľ.

Animal needs and care in relationship to animal welfare.

Potreby a ošetrovanie zvierat vo vzťahu k pohode.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 618-630.