Issue 6

Hraška, Š., Rychtárik, J.

The variability of aleuronic layer in the hybrids of winter wheat in relation to higher protein contents selection.

Premenlivosť aleurónovej vrstvy hybridov ozimnej pšenice vo vzťahu k selekcii na vyšší obsah bielkovín.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 401-409.

Repka, J., Danko, J.

Energy efficiency of winter wheat cultivation system using large-scale production technologies.

Energetická efektívnosť pestovania ozimnej pšenice pri veľkovýrobných technológiách.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 410-419.

Kováč, K.

Lower-input systems of sugar beet cropping.

Lower-input systémy pestovania cukrovej repy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 420-434.

Čurlík, J., Šefčík, P.

Geochemical atlas and geochemical mapping of Slovakia.

Geochemický atlas a geochmické mapovanie Slovenska.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 435-446.

Palo, V., Plačková, Ľ., Kulcúnová, T.

The influence of ultrafiltration process of whey flaour. II. the character of flavour.

Ovplyvnenie chutnosti srvátky ultrafiltráciou. II. charakteristika chutnosti.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 447-452.

Nový, J., Benyovszká, K., Ostertág, I., Žatkovič, J.

Genetic and breeding analysis of milk efficiency in herd of dairy cows.

Geneticko-plemenárska analýza mliekovej úžitkovosti stáda dojníc.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 453-462.

Palanská, O., Ochodnická, K., Nosáľ, V., Ondrejička, R.

Presence of fatty acids in Musculus longissimus lumborum et thoracis in lambs.

Zastúpenie mastných kyselín v Musculus longissimus lumborum et thoracis jahniat.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 463-471.

Brouček, J., Mihina, Š., Hetényi, L., Brestenský, V., Botto, Ľ., Szabová, G., Tančin, V.

The effect of environmental indices in housing of piglets.

Vplyv mikroklimatických faktorov na skoro odstavené ciciaky.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 6, pp. 472-479.