Issue 4

Okenka, I.

Simulation model of irrigation system.

Simulačný model závlahovej sústavy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 241-248.

Sloboda, A.

Technological properties, principles and requirement for pea harvesting.

Technologické vlastnosti, zásady a požiadavky na kosenie hrachu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 249-262.

Torma, S.

Reciprocal relationship of different forms of soil potassium in stagno-gleyc cambisol.

Vzájomný vzťah rôznych foriem pôdneho draslíka v kambizemi pseudoglejovej.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 263-271.

Ochodnická, K., Margetínová, J., Palanská, O.

Influence of live weight and age on chemical composition and quality of meat in lambs and ewes of tsigai breed.

Vplyv živej hmotnosti a veku na chemické zloženie a kvalitu mäsa jahniat a oviec plemena cigája.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 272-282.

Maraček, I., Solti, L., Choma, J., Barna-Vetró, I., Wolfling, A., Hendrichovský, V.

Serum progesterone levels after biotechnical control of oestrus and ovulation in sheep.

Sérové hladiny progesterónu po biotechnickom riadení estru a ovulácie oviec.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 283-293.

Angelovičová, M., Kredatus, Š.

Utilization of calcium and phosphorus from feeding mixtures with triticale in making egg shell of laying hens.

Utilizácia vápnika a fosforu z kŕmnych zmesí s tritikale pri tvorbe vajcovej škrupiny sliepok.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 294-303.

Grznár, M.

Demand and market equilibrium in foodstuff industry.

Dopyt a trhová rovnováha v potravinovom hospodárstve.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 4, pp. 304-316.