Issue 3

VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ ,R., PÁTRLOVÁ, P.

New principle of farmland production potential determination.

Nový princip krajinného produkčního potenciálu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 113-121.

VARGA J., LÍŠKA E., ŽEMBERY, J.

Temperature and moisture conditions of triticale yield formation in conditions of Zvolenská kotlina area.

Teplotné a vlahové podmienky pre tvorbu úrod tritikale v podmienkach Zvolenskej kotliny.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 122-131.

ŽÁK, Š., MACÁK, M., KOVÁČ, K.

Energy balance of potato growing in ecological, low-input and convencial production system.

Energetická bilancia pestovania zemiakov v ekologickom, low input a konvenčnom systéme.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 132-144.

ČEREŠŇÁKOVÁ, Z., FLAK, P., CHRENKOVÁ, M.

Composition of cell walls and in sacco crude protein and organic matter degradation of alfalfa.

Zloženie bunkových stien lucerny siatej (Medicago sativa L.) a in sacco degradácia N-látok a organickej hmoty.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 145-149.

HAVRLENTOVÁ, M., KRAIC, J.

Composition of dietary fibre in selected cereals - health benefits and analytical methods (a review).

Zloženie potravinovej vlákniny vo vybraných obilninách zdravotný význam a analytické metódy (prehľad).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 3, pp. 150-160.