Issue 1

Bujnovský, R., Juráni, B.

Towards the soil quality evaluation.

K problematike hodnotenia kvality pôdy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 1-11.

Hudec, J.

Influence of inorganic components of the Avit-35 liquid fertilizer on the winter wheat yield.

Vplyv anorganických zložiek kvapalného hnojiva Avit-35 na úrodu ozimnej pšenice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 12-20.

Černý, I., Pačuta, V., Karabínová, M.

Influence of antropogenic factors on sugar beet yield and digestion forming.

Vplyv antropgénnych faktorov na úrodu a digesciu cukrovej repy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 21-33.

Jančovič, J., Holúbek, R.

Changes of phosphorus and potassium content in soil and herbage of semin-natural grassland and after long-term fertilization.

Zmeny obsahu fosforu a draslíka v pôde a trávnej hmote poloprírodných trávnych porastov po dlhodobom hnojení.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 34-43.

Lacko-Bartošová, M., Minár, M., Týr, Š., Borecký, V.

Changes of weed seedbank in intergrated and ecological arable farming systems.

Zmeny potenciálnej zaburinenosti pôdy v integrovanom a ekologickom systéme hospodárenia na ornej pôde.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 44-52.

Michalíková, A., Hudec, K., Kulichová, R.

Occurrence and damage of Fusarium on Triticosecale Witt.

Výskyt a škodlivosť fuzarióz na Triticosecale Witt.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 53-64.

Rybanská, M., Žitný, J., Baumgartner, J., Kúbek, A.

Polymorphism of egg-white and egg-yolk proteins of japanese quail.

Polymorfizmus bielkovín vaječeného bielka a žĺtka japonskej prepelice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 65-75.