Issue 1

Szabová, T., Mitro, A.

Effect of zeolit on sorption, desorption and distribution coefficient of radiostrontium and radiocesium in different soil.

Vplyv zeolitu na sorpciu, desorpciu a distribučné koeficienty rádiostroncia a rádiocézia v rôznych pôdach.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 1-6.

Gregorová, H.

Production and quality of winter catch crops in lowland region.

Produkcia a kvalita ozimných medziplodín v nížinnej oblasti.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 7-15.

Tišliar, E.

Ploughless additional sowing of grasses and clover on half-natural grass covers.

Bezorebný prísev tráv a ďateliny na poloprírodných trávnych porastoch.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 16-24.

Piszczalka, J.

Comparison of work quality of combine E-514 and Bizon rekord at harvest of grain corn.

Porovnanie kvality práce kombajnov E-514 a Bizon rekord pri zbere kukurice na zrno.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 25-29.

Blaho, R., Fľak, P., Ligačová, A.

Effect of age on fertility and longevity at getting in o heifers.

Vplyv veku pri zabreznutí jalovíc na plodnosť a dlhovekosť.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 30-37.

Tančin, V.

Effect of lactation of peripheral insulin level.

Vplyv laktácie na periférnu hladinu inzulínu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 38-43.

Nosáľ, V., Čuboň, J., Palanská, O., Daňo, J.

Carcass value and meat quality of bulls of improved Slovak Spotted cattle and cross-breds with Limousine breed.

Jatočná hodnota a kvalita mäsa býkov zošľachteného slovenského strakatého dobytka a krížencov plemenom Limousine.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 44-53.

Mojto, J., Palanská, O., Kartusek, V., Bezáková, E.

Meat quality of hoofed game from free nature (Fallow-deer, red deer, ro-buck, boar).

Kvalita mäsa raticovej zveri (daniel, jeleň, srnec, diviak) z voľnej prírody.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 54-60.

Šebová, K.

Chemical analysis of decidua in gravid hare females.

Chemická analýza sliznice maternice (decidua) u gravidných samíc zajaca poľného.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 61-64.

Grolmus, J., Trebatická, M., Kalová, J.

Effect of the influencing of rooster ejaculate by pure and bioactivated sodium azide on the indices of hatching capacity and production of hens.

Účinok ovplyvnenia ejakulátu kohútov čisým a bioaktívovaným azidom sodným na ukazovatele liahnivosti a produkcie sliepok.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 65-73